A. Vogels 8 gode råd til en sund livsstil

A.Vogels grundlægger Alfred Vogel’s arbejde var gennemsyret af hans holistiske livssyn og overbevisning om, at naturen kan hjælpe os til et sundt liv.

1. Naturen og livskvalitet

En god livskvalitet understøttes af at leve i harmoni med både mennesker og dyr og ved at være opmærksom på naturen og dens mange muligheder

2. Pas på helbredet

Hvis man helt bevidst vælger at spise en sund kost og lytte til kroppens signaler har man gode forudsætninger for en god livskvalitet. Livsstil og tilgang til livet har stor betydning for vores sundhed.

 

3. Det er op til os selv

Vort velbefindende og helbred ligger langt hen ad vejen i vore egne hænder. En læge eller terapeut fungerer på samme måde som en guide der leder en gennem en bjergvandring: De kan vise os vejen og lede os undervejs, men vi skal selv gå turen. Vi skal tage ansvar for vort eget helbred og hvis vi spiser varieret og med hovedvægten på plantekost er vi kommet langt.

4. Balance er vigtig

Prøv at finde balancen mellem aktivitet og afslapning både fysisk og mentalt. Ubalance i tilværelsen kan meget nemt komme til at påvirke helbredet.

 

5. Respekt og empati

Vi bør leve i harmoni med naturens principper og med empati for alle levende skabninger. Det er vigtigt at respektere alt liv og eksperimenter og forsøg på dyr er uforeneligt med dette..

 

 

6. At helbrede er en naturlov

Det er en naturlov at kroppen kan medvirke til at skabe balance i helbredet. En omlægning til en sund livsstil og støtte af relevante naturprodukter har hjulpet mange tilbage til en god livskvalitet.

 

 

7. Holisme

Enhver plante er et unikt hele og består af mange forskellige indholdsstoffer der alle er vigtige for plantens virkning. Hver eneste af plantens indholdsstoffer har betydning og det er vigtigt ikke at forstyrre plantens balance. Derfor skal planter til naturmidler dyrkes i sund jord og uden sprøjtemidler samt passes godt så planten udvikler sig optimalt i vækstprocessen. 

8. Kærlighedens kraft

Den stærkeste kraft i universet er kærligheden.