Urtegaarden Engelsk rose duftolie (10 ml)

Denne duftolie indeholder ingen af de 26 stoffer der er deklarationspligtige. Naturlige og/eller naturidentiske aromatiske duftstoffer.

Ikke på lager

Varenummer: 50187

49,00 DKK

BESKRIVELSE
INGREDIENSER
YDERLIGERE INFORMATION
Vigtig information

Velegnet som duft i kosmetik, duftlamper, skyllemiddel, potpurri og rumspray m.m.

Dosering og anvendelse:

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Eller følg anvisning i opskrift. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Opbevaring:

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Ingredienser

Ingredienser:

Parfum

* Økologisk dyrket

Allergener:

Benzylbenzoat
Linalool
Hexylcinnamicaldehyd
Geraniol
Limonen
Citronellol
Kanelalkohol
Eugenol
Citral
Farnesol

Yderligere information

Vægt 0.046 kg
Brands

Indhold

Leverandør

EAN5709286100224

Produktet er i sin rene form faremærket:

faresymbol_udraabstegn

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Undgå udledning til miljøet.

  • KUNDESERVICE

    Ring til +45 8770 8770

  • FRI FRAGT I DANMARK

    Ved køb over 199,-

  • LEVERING 1-3 HVERDAGE

    Ved bestilling inden kl.12.00